Efter ett byggnadsarbete som pågått under ca sex månader så är nu Ljusdal Energis fiskväg vid Bäckebo kraftverk i Sillerboån färdigställd. Som vi tidigare berättat så har Fiskevårdstjänst roll varit projektering, projektledning och arbetsledning. Viktigt att tillägga är att arbetet aldrig kunnat genomföras och fungerat så bra utan ett bra…

Läs mer

23 dec, 2018

Kl 14:56