Av de biotoprestaureringar som Fiskevårdstjänst genomförde under 2018 var ett höstarbete i Nedre Dalälven mest omfattande. Detta arbete vilket genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg och Gysingeforsarnas FVO innefattade fyra separata delområden runt Gysinge. Älven är där i samband med strömmande sträckor påtagligt flergrenad och…

Läs mer

31 mar, 2019

Kl 12:58