I det mytomspunna skogsområdet Ödmården i gränslandet mellan Hälsingland och Gästrikland, på väg mot sjön Lingan vid Lingbo i Ockelbo kommun rinner de övre delarna av Gopån, Hamrångeåns vattensystem. Under hösten 2016 har Fiskevårdstjänst på uppdrag- och med hjälp av ekolog Anna Hansson från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning…

Läs mer

20 dec, 2016

Kl 15:49


Ljusdal Energi och Ljusdals FVO s tvåårsprojekt med att biotopåtgärda Väljeån mellan Hennansjön och Storsjön är nu klart. Under augusti månad restaurerade Fiskevårdstjänst tillsammans med Auto Tech Vålsjö åns nedre 650 meters sträckning inklusive en längre sidofåra. Stort tack för ett bra genomfört arbete till chaufför Anders Englund och…

Läs mer

07 sep, 2016

Kl 17:19


Fiskevårdstjänst blev nyligen klar med en förstudie av en fiskväg förbi Bäckebo kraftverk i Ljusnans stora biflöde Sillerboån (Ljusdals kommun). Förbi kraftverket föreslår vi ett omlöp (faunapassage), som förutom som vandringsväg för förekommande arter även ska biotopanpassas för öring. Åtgärden gynnar även bl.a. utter, fåglar, harr samt…

Läs mer

03 jul, 2016

Kl 14:03


Den legendariske hälsingeförfattaren Hans Lidman är bland annat berömd för böcker som handlade om fiske i ett vattendrag han kallade för Svartån. Med detta Svartån avsågs i själva verket ett flertal vatten i sydvästra Hälsingland varav Häsboån ska ha varit ett.

Fiskevårdstjänst har nyligen haft förmånen att få utföra en förstudie…

Läs mer

01 mar, 2016

Kl 20:11


Den fiskevårdsplan för restaurering av vattendrag i Ljusdals kommun som undertecknad, tillsammans- och på uppdrag av kommunen arbetat med att ta fram är nu färdigställd. Arbetet som utförts parallellt med konkreta återställningsarbeten i vissa vattendrag, har pågått i över tre år och innefattat omfattande inventeringsarbeten i stora delar…

Läs mer

09 jan, 2016

Kl 18:14


Fiskevårdstjänst har under året genomfört en förstudie för återställning av Kölsjöåns nedersta stäckning vid Åmot i Ockelbo kommun. Här finns den mycket intressanta Byströmmen som utnyttjas som en särskild flugfiskesträcka av Åmots FVOF. I den 3 km långa strömmen bygger fisket i dag på utplanteringar av fångstfärdig öring, eftersom den…

Läs mer

01 nov, 2015

Kl 15:16


Efter drygt 3 veckors arbete med grävmaskin är nu årets biotoparbeten i Väljeån i Hennan- Ljusdals kommun slutförda. Syftet har varit att åtgärda flottledsskador och sviter efter äldre former av biotopvård, samt att anpassa biotopen i den reglerade ån till dess minimitappning. Särskild målart är den storväxta vandringsöring som lever i…

Läs mer

22 sep, 2015

Kl 14:55


Foto: Micke Färlin

Tre års restaureringsarbete i Leån har redan gett konkreta, tydliga resultat. Främst är det fångsten av antal öring och dess medelvikt som ökat markant. Flera praktexemplar har fångats i strömmarna där en av de större i form av Mattias Furuskogs 2 kg´s pjäs kan ses i bild ovan.

Mycket glädjande är också att vi vid elprovfisken i…

Läs mer

04 sep, 2015

Kl 12:41


Under våren och sommaren har- och genomför Fiskevårdstjänst olika inventeringsarbeten i ett flertal vatten runt om i Gävleborgs län. Dessa arbeten kommer i ett senare skede att utmynna i slutrapporter av studierna, vilket vi återkommer till senare under året.

Efter att sommarens onormalt höga vattenflöden avtagit så har det även…

Läs mer

20 aug, 2015

Kl 11:57


Fiskevårdstjänst har nyligen färdigställt en förstudie inför biotopåterställning av Väljeån i Ljusdals kommun. Vattendraget är ett av få i Hälsingland som fortfarande, efter den allmänna misshandeln våra vatten utsatts för producerar storväxt insjööring. I detta fall är det sjölevande öring från nedströms liggande Storsjön som utnyttjar…

Läs mer

27 feb, 2015

Kl 13:02


  • Första
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista