Under året har Fiskevårdstjänst genomfört en omfattande förstudie i Häsboån i sydvästra Hälsingland. I det berörda vattendraget finns en rakt grävd kanal som använts för timmerflottning. Den ca 2 km långa kanalen vilken färdigställdes år 1860 är än i dag intakt och vattenförande, medan den parallellt gående och ursprungliga fåran i stort…

Läs mer

14 nov, 2014

Kl 16:54


Att fiskevård lönar sig, får vi som fiskevårdare bevis för, gång på gång. Ett gott exempel kan ses ovan i ett nytt fint filmklipp av Micke Hansson, som illustrerar lekande öringar i ett nyrestaurerat vattendrag. Denna svårt flottledsskadade skogså hade innan Ljusdals kommuns maskinåterställning 2013, (av elprovfisken att döma) ett svagt…

Läs mer

05 okt, 2014

Kl 18:31


Musselinventering

Fiskevårdstjänst utför under hösten inventeringar i en projekterad vindkraftspark i Gästrikland. Syftet är att utreda fisk- och andra limnologiska värden i de vattendrag som rinner under genomfartsvägar i området. I första hand så är det elprovfisken och sök efter flodpärlmussla som görs. Självklart ser vi mycket positivt på att kraftbolag…

Läs mer

18 sep, 2014

Kl 17:08


Sedan ett antal år pågår det relativt omfattande restaureringsarbeten i olika vattendrag runt om i Hälsingland. Med ett bra stöd av främst Länsstyrelsen Gävleborg, så har tidsenliga fiskevårdsplaner tagits fram och till stora delar genomförts i Söderhamn och Hudiksvalls kommuner. På gång är även bl. a. Ljusdals kommun, där undertecknad…

Läs mer

26 aug, 2014

Kl 21:45


Under sommaren 2014 slutförs biotopåterställningen av Leån som ligger inom Ljusdals FVO.

Ljusdals Fiskevårdsområdes ambitiösa flerårsprojekt med att återställa Leån från flottledsskador går mot sitt slut. I år har Fiskevårdstjänst fått förtroendet att maskinrestaurera de sista delsträckorna. Fram tills nu har vi…

Läs mer

22 jul, 2014

Kl 16:57


  • Första
  • 1
  • 2
  • 3