Under våren och sommaren har- och genomför Fiskevårdstjänst olika inventeringsarbeten i ett flertal vatten runt om i Gävleborgs län. Dessa arbeten kommer i ett senare skede att utmynna i slutrapporter av studierna, vilket vi återkommer till senare under året.

Efter att sommarens onormalt höga vattenflöden avtagit så har det även…

Läs mer

20 aug, 2015

Kl 11:57


Fiskevårdstjänst har nyligen färdigställt en förstudie inför biotopåterställning av Väljeån i Ljusdals kommun. Vattendraget är ett av få i Hälsingland som fortfarande, efter den allmänna misshandeln våra vatten utsatts för producerar storväxt insjööring. I detta fall är det sjölevande öring från nedströms liggande Storsjön som utnyttjar…

Läs mer

27 feb, 2015

Kl 13:02


Den försurning som drabbar vissa av våra sjöar och vattendrag kan bl. a. innebära ett tynande insektsliv och ändrade förutsättningar för fisken som ska leva på kusarna. I förlängningen drabbar det även oss sportfiskare som ju vill fiska på välmående och stridbara fiskar. Om vi ska få bukt med försurningen så måste bl.a. fabriksutsläpp av…

Läs mer

18 dec, 2014

Kl 20:34


Under året har Fiskevårdstjänst genomfört en omfattande förstudie i Häsboån i sydvästra Hälsingland. I det berörda vattendraget finns en rakt grävd kanal som använts för timmerflottning. Den ca 2 km långa kanalen vilken färdigställdes år 1860 är än i dag intakt och vattenförande, medan den parallellt gående och ursprungliga fåran i stort…

Läs mer

14 nov, 2014

Kl 16:54


Att fiskevård lönar sig, får vi som fiskevårdare bevis för, gång på gång. Ett gott exempel kan ses ovan i ett nytt fint filmklipp av Micke Hansson, som illustrerar lekande öringar i ett nyrestaurerat vattendrag. Denna svårt flottledsskadade skogså hade innan Ljusdals kommuns maskinåterställning 2013, (av elprovfisken att döma) ett svagt…

Läs mer

05 okt, 2014

Kl 18:31


Musselinventering

Fiskevårdstjänst utför under hösten inventeringar i en projekterad vindkraftspark i Gästrikland. Syftet är att utreda fisk- och andra limnologiska värden i de vattendrag som rinner under genomfartsvägar i området. I första hand så är det elprovfisken och sök efter flodpärlmussla som görs. Självklart ser vi mycket positivt på att kraftbolag…

Läs mer

18 sep, 2014

Kl 17:08


Sedan ett antal år pågår det relativt omfattande restaureringsarbeten i olika vattendrag runt om i Hälsingland. Med ett bra stöd av främst Länsstyrelsen Gävleborg, så har tidsenliga fiskevårdsplaner tagits fram och till stora delar genomförts i Söderhamn och Hudiksvalls kommuner. På gång är även bl. a. Ljusdals kommun, där undertecknad…

Läs mer

26 aug, 2014

Kl 21:45


Under sommaren 2014 slutförs biotopåterställningen av Leån som ligger inom Ljusdals FVO.

Ljusdals Fiskevårdsområdes ambitiösa flerårsprojekt med att återställa Leån från flottledsskador går mot sitt slut. I år har Fiskevårdstjänst fått förtroendet att maskinrestaurera de sista delsträckorna. Fram tills nu har vi…

Läs mer

22 jul, 2014

Kl 16:57


  • Första
  • 1
  • 2
  • 3