• Restaureringar

  • Fiskvägar

  • Inventeringar

07 sep, 2016

Kl 17:19

Ljusdal Energi och Ljusdals FVO s tvåårsprojekt med att biotopåtgärda Väljeån mellan Hennansjön och Storsjön är nu klart. Under augusti månad restaurerade Fiskevårdstjänst tillsammans med Auto Tech Vålsjö åns nedre 650 meters sträckning inklusive en längre sidofåra. Stort tack för ett bra genomfört arbete till chaufför Anders Englund och…

Läs merVälkommen

Till ett företag som verkar inom området vatten och fiskevård. Firman som är stationerad vid Ljusnans mynning i havet, vid Ljusne i Söderhamns kommun, startades av Peter Hallgren år 2010. Det huvudsakliga arbetsområdet är Gävleborg, men uppdrag utanför länets gränser utförs också.

"Modern fiskevård är inte enbart tillgodo för oss som fiskar och olika fiskarter, utan i själva verket en del av något mycket större där hela vår vattenmiljö sätts i fokus. Åtgärder som eliminering av onaturliga vandringshinder och återskapande av naturliga habitat i vattendragen innebär även att annan vattenbunden fauna och flora gynnas. Dessutom utgör dagens fiskevård ett viktigt led i att uppfylla statliga och regionala miljömål, liksom olika krav inom EU:s vattendirektiv"

-Peter Hallgren

För att se vad Fiskevårdstjänst kan bidra med i detta viktiga arbete, klicka vidare i hemsidan.