• Restaureringar

  • Fiskvägar

  • Inventeringar

04 feb, 2018

Kl 19:55

Inom ramen för en större undersökning syftande till att utreda Nedre Dalälven som en framtida lax-och havsöringälv har Fiskevårdstjänst under 2017 genomfört en omfattande biotopkartering i det historiskt sett viktiga reproduktionsområdet Båtfors. Syftet med karteringen var att utvärdera vattenbiotopernas nuvarande kvalité och potential,…

Läs merVälkommen

Till ett företag som verkar inom området vatten- och fiskevård. Firman som är stationerad vid Ljusnans mynning i havet, vid Ljusne i Söderhamns kommun, startades av Peter Hallgren år 2010. Från och med 2016 drivs företaget som ett aktiebolag. Vårt huvudsakliga arbetsområdet är Gävleborg, men uppdrag utanför länets gränser utförs också.

"Modern fiskevård är inte enbart tillgodo för oss som fiskar och olika fiskarter, utan i själva verket en del av något mycket större där hela vår vattenmiljö sätts i fokus. Åtgärder som eliminering av onaturliga vandringshinder och återskapande av naturliga habitat i vattendragen innebär även att annan vattenbunden fauna och flora gynnas. Dessutom utgör dagens fiskevård ett viktigt led i att uppfylla statliga och regionala miljömål, liksom olika krav inom EU:s vattendirektiv"

-Peter Hallgren

För att se vad Fiskevårdstjänst kan bidra med i detta viktiga arbete, klicka vidare i hemsidan.