• Restaureringar

  • Fiskvägar

  • Inventeringar

03 jul, 2016

Kl 14:03

Fiskevårdstjänst blev nyligen klar med en förstudie av en fiskväg förbi Bäckebo kraftverk i Ljusnans stora biflöde Sillerboån (Ljusdals kommun). Förbi kraftverket föreslår vi ett omlöp (faunapassage), som förutom som vandringsväg för förekommande arter även ska biotopanpassas för öring. Åtgärden gynnar även bl.a. utter, fåglar, harr samt…

Läs merVälkommen

Till ett företag som verkar inom området vatten och fiskevård. Firman som är stationerad vid Ljusnans mynning i havet, vid Ljusne i Söderhamns kommun, startades av Peter Hallgren år 2010. Det huvudsakliga arbetsområdet är Gävleborg, men uppdrag utanför länets gränser utförs också.

"Modern fiskevård är inte enbart tillgodo för oss som fiskar och olika fiskarter, utan i själva verket en del av något mycket större där hela vår vattenmiljö sätts i fokus. Åtgärder som eliminering av onaturliga vandringshinder och återskapande av naturliga habitat i vattendragen innebär även att annan vattenbunden fauna och flora gynnas. Dessutom utgör dagens fiskevård ett viktigt led i att uppfylla statliga och regionala miljömål, liksom olika krav inom EU:s vattendirektiv"

-Peter Hallgren

För att se vad Fiskevårdstjänst kan bidra med i detta viktiga arbete, klicka vidare i hemsidan.