• Restaureringar

  • Fiskvägar

  • Inventeringar

31 mar, 2019

Kl 12:58

Av de biotoprestaureringar som Fiskevårdstjänst genomförde under 2018 var ett höstarbete i Nedre Dalälven mest omfattande. Detta arbete vilket genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg och Gysingeforsarnas FVO innefattade fyra separata delområden runt Gysinge. Älven är där i samband med strömmande sträckor påtagligt flergrenad och…

Läs merVälkommen

Till ett företag som verkar inom området vatten- och fiskevård. Firman som är stationerad vid Ljusnans mynning i havet, vid Ljusne i Söderhamns kommun, startades av Peter Hallgren år 2010. Från och med 2016 drivs företaget som ett aktiebolag. Vårt huvudsakliga arbetsområdet är Gävleborg, men uppdrag utanför länets gränser utförs också.

"Modern fiskevård är inte enbart tillgodo för oss som fiskar och olika fiskarter, utan i själva verket en del av något mycket större där hela vår vattenmiljö sätts i fokus. Åtgärder som eliminering av onaturliga vandringshinder och återskapande av naturliga habitat i vattendragen innebär även att annan vattenbunden fauna och flora gynnas. Dessutom utgör dagens fiskevård ett viktigt led i att uppfylla statliga och regionala miljömål, liksom olika krav inom EU:s vattendirektiv"

-Peter Hallgren

För att se vad Fiskevårdstjänst kan bidra med i detta viktiga arbete, klicka vidare i hemsidan.